Descartes vs Plató

19 Gener 2016

Us suggereixo comparar un aspecte (només un), el més concret possible, entre Descartes i Plató. Caldria primer visionar els vídeos i posteriorment dir la vostra al respecte. Per tant, primer és necessari entendre els autors i després argumentar a favor o en contra del que s’aproxima més a la vostra opinió. Podeu fer ús d’un […]


Descartes vs Aristòtil

19 Gener 2016

Us suggereixo comparar un aspecte (només un), el més concret possible, entre Descartes i Aristòtil. Caldria primer visionar els vídeos i posteriorment dir la vostra al respecte. Per tant, primer és necessari entendre els autors i després argumentar a favor o en contra del que s’aproxima més a la vostra opinió. Podeu fer ús d’un […]


Descartes vs Epicur

19 Gener 2016

Us suggereixo comparar un aspecte (només un), el més concret possible, entre Descartes i Epicur. Caldria primer visionar els vídeos i posteriorment dir la vostra al respecte. Per tant, primer és necessari entendre els autors i després argumentar a favor o en contra del que s’aproxima més a la vostra opinió. Podeu fer ús d’un […]


Descartes i el seu dualisme

13 Gener 2015

El dualisme antropològic psíquic/físic, és comparable al dualisme informàtic hardware/ software? Pots indicar diferències i semblances d’aquesta comparació? Tweet


Descartes, vigència del problema cartesià

13 Gener 2015

William James formulà la significativa pregunta que mostra l’actualitat del problema cartesià: Plorem perquè estem tristos o estem tristos perquè plorem ? Quina és la relació entre el món psíquic i el món físic? Com respondries a la qüestió plantejada per James? Tweet


Descartes i les variacions

13 Gener 2015

Algunes de les variacions a la frase emblemàtica cartesiana, (Penso, per tant existeixo), són: Estimo, per tant existeixo Protesto, per tant existeixo Ploro, per tant existeixo Faig esport, per tant existeixo Surto a la tele, per tant existeixo Pots aportar-hi alguna més i explicar les semblances i diferències amb la versió cartesiana? Tweet


Descartes versus Kundera

13 Gener 2015

Mentre René Descartes afirmà: Penso, per tant existeixo Milan Kundera digué: Sento aleshores existeixo Quina de les dues opcions defenses? Pregunta’t què és el que constitueix més el teu jo: els teus pensaments o bé els teus sentiments? Tweet


Locke versus Descartes

10 Febrer 2014

Creació analògica entre una imatge i l’aplicació Charlet (gràfics).   Tweet


Descartes i els sentits

18 Desembre 2013

“Els sentits són quelcom com uns missatgers que ens porten informació que precisa ser interpretada“. (BLACHBURN, Simon. Pensar. Paidós Textos, pàg. 41) Quin paper juguen els sentits per a Descartes en el seu famós exemple de la cera a la seva segona Meditació? Què és el coneixement vulgar? I el científic? Podeu mirar a:  http://www.alcoberro.info/pdf/descartes12.pdf […]


Descartes i la identitat personal

18 Desembre 2013

Segons BLACHBURN, Simon al seu  llibre “Pensar. Paidós Textos“, pàgina 39, podem llegir  que a Descartes no li interessa demostrar que ànima i cos són distints, “sinó mostrar que el coneixement del jo no depèn del coneixement del cos“. Com ho argumenta el mateix Descartes? Creieu que és vigent la concepció dualista de Descartes en […]