Sofistes

7 Octubre 2015

Anota algun apunt positiu que vulguis destacar dels sofistes i un altre de negatiu. Tweet