Pitàgores, el nombre com a principi de totes les coses

26 Setembre 2013

El nombre és el principi de totes les coses per a Pitàgores. “Les investigacions de Pitàgores sobre la música constitueixen les primeres lleis matemàtiques completament generals orientades a descobrir els misteris de la natura.” http://www.xtec.cat/~rcapsada/matgrega/musica.htm «Tot és matematitzable?» Què significa matematitzable? En quins àmbits apliquem el mètode matemàtic?  Si vols saber més sobre Pitàgores pots […]


Pitàgores, els elements formals

26 Setembre 2013

Per als pitagòrics, pesen més els elements formals que els materials. Així el més fona­mental és la proporció, l’orga­nització i l’estructura. Per exem­ple, si tens una obra d’art (una escultura, un quadre, un con­junt de notes musicals…), el que val, el que li dóna bellesa, és la seva organització, la seva es­tructura formal.  Quina és […]