Pitàgores, els elements formals

26 Setembre 2013

Per als pitagòrics, pesen més els elements formals que els materials. Així el més fona­mental és la proporció, l’orga­nització i l’estructura. Per exem­ple, si tens una obra d’art (una escultura, un quadre, un con­junt de notes musicals…), el que val, el que li dóna bellesa, és la seva organització, la seva es­tructura formal.  Quina és […]